oficiální stránka

Pravidla a podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Kliknutím na tlačítko Nahrát fotku přispívající souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do webové databáze.

Přispívající bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.

Zpracovávané osobní údaje: jméno a příjmení. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci autora zaslaného příspěvku.

Další osobní údaje jsou od přispívajícího autora získávány zcela dobrovolně a s jeho vlastním vědomím. Osobní údaje přispívajícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.